Tytuł:

GRÜNBERG i. Schl. (Zielona Góra)

Temat i słowa kluczowe:

mapa ; Zielona Góra (okręg) ; 20 w.

Opis:

Na prawym marginesie mapy legenda. - Tutaj także stemple kolejnych posiadaczy mapy (anulowane): Zakładu Antropogeografii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Geograficznego U.W. ; Podobne stemple na odwrocie mapy. - Na mapie w wersji z 1933 roku dodrukowano czerwoną barwą zmiany nazewnictwa z późniejszego okresu o czym informuje zapis pod dolną ramką: "Nazwy zmienione w r. 1939 na podstawie mapy niemieckiej 1:1000 000 z r. 1937". Na mapie odręczne zapiski w jęz. polskim. ; Na mapie zaznaczono miejscowści, sieć dróg bitych, kolei, zalesienie, uprawy (np. winnice), rzeki, jeziora itp. - Na górną ramką informacja: "Wyłącznie do użytku służbowego" i dodatkowy odcisk pieczętny: "Do użytku służbowego". - Poniżej dolnej ramki określenie skali, informacje w sprawie kolejnych wersji druku mapy oraz szczegóły w sprawie odchylenia magnetycznego. ; Mapa topograficzna Zielonej Góry i okolic z 1933 roku, aktualizowana w 1939 roku. - Mapa wydana w Warszawie do celów wojskowych przez Wojskowy Instytut Geograficzny. - Mapa w języku niemieckim z polskimi objaśnieniami i legendą. - Tytuł mapy: "Grünberg i. Schl. (Zielona Góra)" nad górną ramką.

Wydawca:

Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny

Data wydania:

[1939]

Typ zasobu:

mapa

Format:

djvu ; image/x.djvu

Jezyk:

pol ; ger

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Identyfikator oryginału:

MA/80