polski   English  
 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 28253

Obecnie czytających: 28

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-10-01: 10361240

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

 1. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2005 Volume 15 Number 4 [321657]
 2. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa [304646]
 3. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2002 Volume 12 Number 2 [63050]
 4. Spór o formę feudalizmu rosyjskiego w historiografii rosyjskiej XVIII i XIX wieku [59770]
 5. Impulsowe układy transformujące napięcia przemienne [45867]
 6. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2002 Volume 12 Number 4 [38193]
 7. Schlesien und Posen [Dokument kartograficzny] [33996]
 8. List generała Karola Turno [33330]
 9. Formowanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego implantowych stopach w środowisku kwasu fosforowego [33048]
 10. [List gen. W. Chrzanowskiego z Paryża do anonimowego adresata (Maciej Mielżyński z Chobienic?)] [32991]
 11. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2006 Volume 16 Number 1 [32907]
 12. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2004 Volume 14 Number 2 [26450]
 13. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2008 Volume 18 Number 2 [26021]
 14. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2004 Volume 14 Number 3 [24379]
 15. Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry [23059]
 16. [List Mielżyńskiej z Chobienic do lekarza Knolla z Wolsztyna] [22776]
 17. Rocznik Lubuski (t. 27, cz.1): Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.) [22764]
 18. Measurements, Models, Systems and Design [22629]
 19. Rocznik Lubuski (t. 26, cz.2): Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII wiek) [20286]
 20. Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego [17828]
 21. Księga adresowa Polski: przemysłu, handlu, finansów, szkolnictwa, wolnych zawodów i organizacji społecznych: rok 1937 [17412]
 22. Rocznik Lubuski (t. 29, cz.1): Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie [16476]
 23. Polska katolicka w myśli politycznej II RP [16339]
 24. AUTOMATYCZNA DEKOMPOZYCJA SPECYFIKACJI BEHAWIORALNEJ SPRZĘTOWO-PROGRAMOWEGO MIKROSYSTEMU CYFROWEGO [15424]
 25. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2007 Volume 17 Number 2 [15120]