polski   English  
 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 29224

Obecnie czytających: 40

Łączna liczba czytelników od dnia 2005-10-01: 10687993

Kolekcja

Biblioteka

Najczęściej czytane publikacje : Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Strona1z1139

1 | 2 | 3 | ...
 1. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2005 Volume 15 Number 4 [321989]
 2. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa [314409]
 3. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2002 Volume 12 Number 2 [63306]
 4. Spór o formę feudalizmu rosyjskiego w historiografii rosyjskiej XVIII i XIX wieku [60478]
 5. Impulsowe układy transformujące napięcia przemienne [47734]
 6. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2002 Volume 12 Number 4 [38374]
 7. Schlesien und Posen [Dokument kartograficzny] [34020]
 8. Formowanie cienkich warstw anodowych na tytanie i jego implantowych stopach w środowisku kwasu fosforowego [33563]
 9. List generała Karola Turno [33363]
 10. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2006 Volume 16 Number 1 [33332]
 11. [List gen. W. Chrzanowskiego z Paryża do anonimowego adresata (Maciej Mielżyński z Chobienic?)] [33014]
 12. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2004 Volume 14 Number 2 [26638]
 13. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2008 Volume 18 Number 2 [26235]
 14. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2004 Volume 14 Number 3 [24486]
 15. Pyły drogowe jako potencjalne zagrożenie dla ekosystemów miejskich na przykładzie Zielonej Góry [23426]
 16. Rocznik Lubuski (t. 27, cz.1): Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.) [22969]
 17. [List Mielżyńskiej z Chobienic do lekarza Knolla z Wolsztyna] [22801]
 18. Measurements, Models, Systems and Design [22800]
 19. Rocznik Lubuski (t. 26, cz.2): Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII wiek) [20494]
 20. Wyznaczanie i ocena rozwiązań polioptymalnych na przykładzie wybranego układu technicznego [17994]
 21. Księga adresowa Polski: przemysłu, handlu, finansów, szkolnictwa, wolnych zawodów i organizacji społecznych: rok 1937 [17690]
 22. Rocznik Lubuski (t. 29, cz.1): Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie [16568]
 23. Polska katolicka w myśli politycznej II RP [16415]
 24. AUTOMATYCZNA DEKOMPOZYCJA SPECYFIKACJI BEHAWIORALNEJ SPRZĘTOWO-PROGRAMOWEGO MIKROSYSTEMU CYFROWEGO [15472]
 25. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS) 2007 Volume 17 Number 2 [15216]