polski   English  
 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla Niewidomych

Tutaj prezentujemy dokumenty zastrzeżone tylko dla osób niewidomych i słabowidzących. Opierając się na art. 33 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który brzmi: "Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia" udostępniamy publikacje, które mają pomóc osobom z dysfunkcją wzroku (szczególnie studentom i osobom uczącym się) pozyskiwać informacje niezbędne w procesie uczenia się.

Liczba publikacji w kolekcji: 178

Najczęściej przeglądane

  1. Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury słowian od czasów najdawniejszych: tom pierwszy A-E (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [726]
  2. Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury słowian od czasów najdawniejszych: tom drugi F-K (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [373]
  3. Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII: tom czwarty P-R (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [358]
  4. System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [330]
  5. Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [281]
  6. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [229]
  7. Zarys dziejów polskiej policji = A historical outline of the Polish police = Grundriss der Geschichte der polnischen Polizei = Očerk istorii pol'skoj policii = Histoire abrégée de la police polonaise (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [205]
  8. Powszechna historia ustrojów państwowych (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [136]
  9. Ludzie starzy i starość w polityce społecznej (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [133]
  10. Współczesne społeczeństwo polskie (dokument dostępny po zalogowaniu tylko dla osób z dysfunkcją wzroku) [130]

Więcej...

Ostatnio dodane

Ładowanie...